Telefonování - Jak správně telefonovat

Telefonování podle byznys etikety má svá pravidla. I přesto, že Vás permanentně zlobí kolegové, zkuste být do telefonu milí, zákazníka tak možná neodeženete.

http://www.jaksetodela.cz/video/384/telefonovani-jak-spravne-telefonovat