PDF prezentace z fotografií ve Photoshopu ... 1. část

Jak vytvořit z fotografií PDF prezentaci.

http://www.jaksetodela.cz/video/398/pdf-prezentace-z-fotografii-ve-photoshopu-1-cast