Změň slova, změníš život - návod na to, jak si vytvořit krásný život

Jak to udělat, aby se naše přání zhmotnily a my jsme je mohli reálně přežít.

http://www.jaksetodela.cz/video/4153/zmen-slova-zmenis-zivot-navod-na-to-jak-si-vytvorit-krasny-zivot