Jak se zbavit trémy - 3 způsoby jak se zbavit trémy

Máte při prezentování nebo vystupování problém s trémou? Toto zajímavé video Vám může pomoci jak se trémy zbavit

http://www.jaksetodela.cz/video/5325/jak-se-zbavit-tremy-3-zpsoby-jak-se-zbavit-tremy